Gestalt Kuramı nedir?

27 Ara 2021
1
0
1
Psikoloji
Gestalt Kuramı
Bu kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar.